Publicare anunturi Adevarul, ziar national, 87.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt public APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
SC SOLARIS PARK SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare capacitati de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul Solaris Park SRL" propus a fi implementat in comuna Stolnici, sat Stolnici, nr. cadastral 82028, 82029 si 82042, judet Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul SC Solaris Park SRL din municipiul Bucuresti, str. Maica Alexandra, nr. 22, in zilele de luni pana joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges.

Anunt public- A.P.M Ilfov. Parcurgerea etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Popica Laurentiu, Popica Iulia Mihaela, Exclusiv Interline SRL si CB Sud Invest SRL avand sediul/ domiciliul in localitatea Bucuresti, Str. Drumul Gilaului nr. 21-23, sector 4, titular al planului/ programului "INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE PARTER, BIROURI P, P+4E" amplasat in Jud. Ilfov, oras Popesti- Leordeni, T26, P528, lot 1, lot 2; T27, P532, lot 1, identificat prin nr. cad. 121244, 121243, 110761 anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.02.2024, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
ANUNT PUBLIC "SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL , organizat in U.P. IX Vaslui, judetul Vaslui, amplasament situat in extravilanul comunei Tacuta, judetul Vaslui, anunta publicul interesat asupra deciziei comitetului special constituit prin Decizia nr 222/07.12.2012 eisa de APM Vaslui, ca planul mentionat sa fie supus prodecurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu. Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la sediul APM Vaslui, str Calugareni, nr 63, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt"

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
DAS IMOB CONSULTING S.R.L, CB SUD INVEST S.R.L, REAL ESTATE VER INVEST S.R.L, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 29731 mp, suprafata formata din Nr.Cad. 65561 cu o suprafata de 23500 mp avand ca proprietari pe SC REAL ESTATE VER INVEST SRL si Nr. cad. 65576 cu suprafata de 6231 mp. avand ca proprietari pe CB SUD INVEST SRL si DAS IMOB CONSULTING SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ " CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P+1+M), AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 17.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Anunt public. Nicola Flaviu Aurel si Nicola Marilena cu domiciliul in Alba Iulia, str. Ariesului nr. 6, jud. Alba, titulari ai planului urbanistic zonal pentru exploatare agregate minerale cu amenajare piscicola propus a fi implementat pe raza UATAlba Iulia, CF 118460, jud. Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba si la domiciliul titularului, in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 14:30 si vineri intre orele 09:00 - 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Anunt public.

Nicola Flaviu Aurel si Nicola Marilena cu domiciliul in Alba Iulia, str. Ariesului nr. 6, jud. Alba, titulari ai planului urbanistic zonal pentru exploatare agregate minerale cu amenajare piscicola propus a fi implementat pe raza UAT Alba Iulia, CF 118460, jud. Alba anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba si la domiciliul titularului, in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit.


C.N.A.I.R. S.A. prin NV CONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a etapei de incadrare revizuite pentru proiectul: "Pod DN2N km 46 + 300, judetul Vrancea" propus a fi amplasat in extravilanul satului Jitia de Jos, comuna Jitia, judetul Vrancea.
Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea si la sediul NV CONSTRUCT S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, str. Ravasului, nr. 22, judetul Cluj, in zilele de luni - joi intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
ANUNT PUBLICSC LCV SERAR SRL, anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile cu cod CAEN 2511 (rev 2) - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (>10 t/ luna), cod CAEN 2512 (rev 2) - Fabricarea de usi si ferestre din metal, cod CAEN 2562 (rev 2) - Operatiuni de mecanica generala
(*cu exceptia atelierelor lacatuserie si a atelierelor de multiplicat chei), cod CAEN 2812 (rev 2) - Fabricarea de motoare hidraulice, cod CAEN 3311 (rev 2) - Repararea articolelor fabricate din metal, cod CAEN 3312 (rev 2) - Repararea masinilor, desfasurate la punctul de lucru din Municipiul Timisoara, Calea Sagului, KM 8+700, judet Timis.
Informatii suplimentare precum si depunerea in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, de contestatii si sugestii legate de activitate, se face la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, tel. 0256.491795, e-mail office@apmtm.anpm.ro, zilnic de luni pana joi intre orele 8.30-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Anunt public- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. MAARIF-INSTITUTII INTERNATIONALE DE INVATAMANT S.A. S.C. MAARIF-INSTITUTII INTERNATIONALE DE INVATAMANT S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 3, Str.Matei Basarab, nr.20. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Construire cladire de invatamant privat, primar, secundar si liceal cu cantina si teren de sport amenajat pe terasa circulabila (P+2E+Eth), Cladire de invatamant privat prescolar (P), teren de sport acoperit (P), spatii tehnice subterane, cabina poarta, amenajari exterioare, locuri de joaca, spatii verzi, circulatii pietonale si auto, amenajare zone parcare, racorduri la utilitati, imprejmuire si organizare de santier", amplasat in judetul Constanta, Orasul Ovidiu, Tarla 92, Parcela 469/6, Lot 1/1/2. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii nr.23 in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00 - 13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public. Protectia Mediului Braila din mun. Braila. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
BRAILA WINDS ENERGY anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Parc fotovoltaic Scortaru Nou, retea racordare la SEN, transformator, imprejmuire - Etapa I", propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Scortaru Nou, T91/2, P2. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5 si la sediul titularului din judetul Braila, municipiul Braila, Str. Plevnei nr. 494, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Comuna Cernat, in calitate de titular, anunta publicul interesat ca s-a luat de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna Decizia finala a etapei de incadrare nr. 21 din data de 10.04.2024, privind Amenajamentul pastoral al Unitatii Teritorial Administrative Comuna Cernat, Judetul Covasna, situat pe teritoriul UAT Cernat, fara aviz de mediu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Apr 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului SC BERENDEI&Co SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ___ , propus a fi amplasat in Sacalaz 509. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu,
Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis si la sediul SC Berendei &CO SRL , in zilele deL-V intre orele 9-15. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA - SUCURSALA TARGOVISTE, in calitate de beneficiar prin SC ELECTROMONTAJ SA - PITESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reglementare conditii de coexistenta intre instalatiile ce apartin SROR Targoviste - LEA 20 kV DC Racari - Zahar 1 - Mavrodin; LEA 20 kV SC Zahar 2 - Mavrodin, LEA 20kV SC Mircea Voda -Mavrodin si LEA 110 kV DC Targoviste - Mavrodin, Potlogi - Mavrodin" si obiectivul "Amplasare complex - fabrica United Petfood localitatea Mavrodin, oras Racari, judetul Dambovita", propus a fi amplasat in judetul Dambovita, oras Racari, sat Mavrodin, T31, P.199/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de SC FERMA VEVERITELOR MARC & DOMINIK SRL, cu sediul in mun. Arad, str. Gorunului, nr. 39, jud. Arad ce intentioneaza sa solicite de la ABA Mures - SGA Arad obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,,Infiintarea unei culturi de cires si alun, sopron depozitare, sistem de irigare si imprejmuire teren in comuna Lipova", conform CF nr. 304526 si 306347, pe o suprafata de 4,37 ha aflata in extravilan Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare a investitiei nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Mures - S.G.A. Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 101, mun. Arad, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de SC FERMA VEVERITELOR MARC & DOMINIK SRL, cu sediul in mun. Arad, str. Gorunului, nr. 39, jud. Arad ce intentioneaza sa solicite de la ABA Mures - SGA Arad obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,,Infiintarea unei culturi de cires si alun, sopron depozitare, sistem de irigare si imprejmuire teren in comuna Lipova", conform CF nr. 304526 si 306347, pe o suprafata de 4,37 ha aflata in extravilan Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare a investitiei nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Mures - S.G.A. Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 101, mun. Arad, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de SC FERMA VEVERITELOR MARC & DOMINIK SRL, cu sediul in mun. Arad, str. Gorunului, nr. 39, jud. Arad ce intentioneaza sa solicite de la ABA Mures - SGA Arad obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,,Infiintarea unei culturi de cires si alun, sopron depozitare, sistem de irigare si imprejmuire teren in comuna Lipova", conform CF nr. 304526 si 306347, pe o suprafata de 4,37 ha aflata in extravilan Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare a investitiei nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Mures - S.G.A. Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 101, mun. Arad, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Anunt 1 - Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Top Class Construct SRL, Mega Parc Residence SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Smart Business Estate SRL, Top Class Management SRL, Fundulea Properties SRL, Chiriac Cristina, Oprea Ion / Oprea D. Gheorghe/ Oprea Maria, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 186.695mp., suprafata formata din Nr.Cad. 82559 cu o suprafata de 76.444 mp avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Fundulea Properties SRL, Nr. cad. 82563 cu suprafata de 42.794 mp. avand ca proprietari pe Top Class Management SRL, Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Mega Parc Residence SRL, Top Class Construct SRL, Nr. cad. 82568 cu suprafata de 38.092 mp. avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Nr. cad. 76181 cu suprafata de 3.786 mp. avand ca proprietari pe Oprea Gheorghe, Oprea Maria, Nr. Cad. 76208 cu suprafata de 16.102mp. avand ca proprietar pe Chiriac Cristina, Nr. cad. 76373 cu suprafata de 9.397mp. avand ca proprietari pe Smart Business Estate SRL, Top Class Investment SRL si Nr. cad. 82403 cu suprafata de 80mp. avand ca proprietari pe Elite Estate Trading Vidra SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE, RIDICARE TOPOGRAFICA SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Anunt 1 - Subscrisii TUDOR PETRE; TOP CLASS INVESTMENT SRL; TOP CLASS BUSINESS SRL; DAS IMOB CONSULTING SRL; CB SUD INVEST SRL; RUXANDARIU LUCA- ANDREI; SMART BUSINESS ESTATE SRL; GHEORGHE SORIN GABRIEL; GH. ELENA MONICA, proprietari asupra terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 22, Parcelele 318/13, 318/1, 322/3, 318/29, 322/1, cu Nr.cad. 75515, 75522, 75550, 75567, 75560, 76903, teren in suprafata totala de 48.686 mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
Anunt 1. Subscrisul Cantaragiu Bogdan, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Aleea cu Brazi nr. 3-5, N.C.58355 cu suprafata totala de 28.284 mp.din acte, (28.142mp.din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ " ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU LOCUIREA, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbaism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 Apr 2024
ROMPETROL RAFINARE S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE CONDUCTA DE RACORDARE LA FACLA ROMPETROL RAFINARE, propus a se amplasa in oras Navodari, bdul Navodari nr. 215, IE: 101510, 101511, 101516, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 si la sediul titularului: ROMPETROL RAFINARE S.A., cu adresa in oras Navodari, bdul Navodari nr. 215, judetul Constanta, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, intre orele 9-13.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Adevarul
Ghid de publicat anunturi in ziarul Adevarul

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Adevarul?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Adevarul

Pentru a publica anunturi in ziarul Adevarul va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Adevarul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Adevarul vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Adevarul?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Adevarul aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Adevarul incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Adevarul in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Adevarul.

Cum confirm plata anunturi ziarul Adevarul?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Adevarul va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Adevarul?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Adevarul vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Adevarul. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Adevarul va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Adevarul.

Anunturile pentru ziarul Adevarul vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Adevarul?

Plata anunturilor pentru ziarul Adevarul se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Adevarul le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Adevarul cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Adevarul in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Adevarul.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Adevarul sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Adevarul"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Adevarul pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Adevarul la rubrica DIVERSE

Anunturi Adevarul Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Adevarul DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Adevarul CITATII

Anunturi Adevarul Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Adevarul OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Adevarul Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Adevarul PIERDERI

Anunturi Adevarul Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Adevarul Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Adevarul LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Adevarul?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Adevarul

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
18 Apr 2024
#boycotAustria