Publicare anunturi Adevarul, ziar national, 87.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt public privind decizia etapei de incadrare APM ARGES. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Gaztub Enterprise SRL, titular al proiectului "Demontare conducta de gaz Strejesti­- Pitesti cu nr. SAP 10236107/0/1 i I 0236108/0/ I"- tronson cu lungimea L= 6965m, anunta publicul interesal asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. pentru proiectul "Demontare conducta de gaz Strejesti- Pitesti cu nr. SAP 10236107/0/1 si 10236108/0/1"- tronson cu lungimea L=6965m, propus a ft amplasat in oras Costesti, jud. Arges 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti. str. Egalitalii. nr. 50, judeful Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges in terrnen de 1O zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare APM ARGES. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Gaztub Enterprise SRL . titular al proiectului "Demontare conducta de gaz Strejesti­- Pitesti cu nr. SAP 10236107/0/1 i I 0236108/0/ I"- tronson cu lungimea L= 10962m, anunta publicul interesal asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. pentru proiectul "Demontare conducta de gaz Strejesti-Pitesti cu nr. SAP 10236107/0/1 si 10236108/0/1"- tronson cu lungimea L=10962m, propus a ft amplasat 111 com. Lunca Corbului, jud. Arges 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti. str. Egalitalii. nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges. in terrnen de 1O zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediuAnunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
DANUBIU CETVOLT S.R.L. cu sediul in Sat Cetate, Comuna Cetate, Nr. 1714, Judet Dolj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA" propus a fi amplasat in Comuna Cetate, Sat Cetate, Str. Gheorghe Doja , Nr. 6A+ T161 / P50, 43, 48+ T98/ P219, 221, Judetul Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, Jud. Dolj, adresa de internet https://apmdj.anpm.ro/ si la sediul DANUBIU CETVOLT S.R.L. din Sat Cetate, Comuna Cetate, Nr. 1714, Judet Dolj, in zilele de luni-joi luni-joi intre orele 800 - 1600 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, Jud. Dolj, fax: 0251.419.035. e-mail: office@apmdj.anpm.ro

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de U.A.T COMUNA SACALAZ, cu sediul in comuna Sacalaz, nr.368, jud. Timis, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie:-P.U.Z. ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - LOCALITATEA SACALAZ, JUD. TIMIS", localizat in judetul Timis, com. Sacalaz, zona, CF nr. 400282, 401890, 404944, 410788, 410792, 411388, 411484, 411485, 411486, 411885, 411886, 411887 si 411888. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 04.05.2022.

ANUNT PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
ANUNT PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU. SC CCD EXPERT PROFESIONAL TRANSPORT SRL cu sediul in Sat Malu Spart, Oras Bolintin- Vale, Nr. 354A, Judet Giurgiu, titular al activitatii "Colectarea deseurilor periculoase, Transporturi rutiere de marfuri", ce se desfasoara in beneficiari si/ sau in afara sediilor proprii, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile/ observatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc. A+B, et.1, de luni pana joi intre orele 9.00- 14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu, APM Bucuresti- Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, Bld Iuliu Maniu nr 103, Bl B, ap. 56, Sector 6, ONRC la numarul J40/12572/2004, C.U.I. RO16649765, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de comercializare a carburantilor pentru autovehicule (GPL), desfasurata in Bucuresti, Sector 3, Str Ion Sahighian nr. 2. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr 1, Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL, intre orele 09.00- 12.00 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare . Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC STEINWEG ROMANIA SRL SC STEINWEG ROMANIA, titular al proiectului" MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIESE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER" , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "MODERNIZARE SI DEZVOLTARE PORT CONSTANTA SUD PRIN CREARE DE FACILITATI DE OPERARE A CONTAINERELOR SI MARFURILOR IN ZONA ADMINISTRATA DE CATRE C. STEINWEG ROMANIA SRL, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV DE BIROURI, PLATFORME INCARCARE MARFA, ANEXE: 2 CABINE POARTA, AMPLASARE BARIERE, POST TRAFO, FOSA APE MENAJERE, 2 BAZINE DE RETENTIE, 2 SEPARATOARE DE HIDROCARBURI, RAMPA CONTROL VAMAL, DEPOZIT PIESE SI ATELIER REPARATII AUTO, TOTEM PUBLICITAR CU RECLAME LUMINOASE, REALIZARE RACORDURI UTILITATI, ILUMINAT PUBLIC STRADAL DE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi amplasat in judetul Constanta, mun. Constanta, incinta Port, zona Port Constanta Sud- Agigea, Platforma 3. Mentionam si tipurile de carburanti depozitati in statia containerizata de distributie: combulstibil pentru motoare diesel pe motorina, mototina cu cifra cetanica de 51- 55, Efix mototina 51 sau Efix mototina 55 de la Rompetrol. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului CONSTANTA din str UNIRII NR 23in zilele de L-V, intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- www.anuntmediu.ro- ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jul 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (S.C. ALE-MAR CONCEPT S.R.L.) S.C. ALE-MAR CONCEPT S.R.L. prin administrator Apetrei Gabriela-Tereza anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in Sos. Banatului, nr. 56, oras Chitilia, judet Ilfov Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul S.C. ALE-MAR CONCEPT S.R.L. prin administrator Apetrei Gabriela-Tereza, str.Scolii, nr81, Chitila, jud.Ilfov, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

depunerea documentatie la Agentia de Protectie a Mediului Ilfov. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
SC AUTO SMART CARE SRL cu sediul in Com. Snagov, soseaua Ciofliceni, nr.12 anunta depunerea documentatie la Agentia de Protectie a Mediului Ilfov, in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul Intretinerea si repararea autovehiculelor , cod Caen 4520 pentru punctul de lucru din Com. Snagov, Sat Snagov, sos. Snagov, nr .150.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.; cod fiscal RO14863435, anunta intentia de revizuire a autorizatiei de mediu pentru desfasurarea urmatoarelor activitati cu cod CAEN: 0164 - Pregatirea semintelor; 0163 - Activitati dupa recoltare; 5210 - Depozitari; 5224 - Manipulari; pe amplasamentul situat in Municipiul Braila, Portul Braila, Parcela 3, nr. cad. 82124, judet Braila. Anunta publicul interesat cu privire la depunerea documentatiei tehnice in vederea emiterii autorizatiei de mediu revizuite pentru obiectivul: "Baza depozitare cereale". Documentatia poate fi consultata de cei interesati la Agentia pentru Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, Bulevardul Independentei 16, Tel: +40 0339 401 834.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
IBERIC MASTER SRL, titular al activitatii " Restaurante" cod CAEN 5610 (˃100 locuri), desfasurata in Ilfov,Otopeni, str. 23 August nr. 2, bl. B 1-2, parter, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM ILFOV, Sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, 0214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

Parcurgerea etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
SC SELCO CONSTRUCT SRL si SC YASAR FAMILY SRL, coproprietari ai terenului situat in judetul Ilfov, oras Magurele, Tarla 7, Parcela 20/75, 20/76, 20/77, 20/78, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 08.06.2022, urmand ca planul/programul PUZ ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE, ANEXE SI UTILITATI propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Solicitare de emitere a autorizatiei de mediuAnunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
KING COLD SRL, titular al activitatii "COMERT CU RIDICATA AL PRODUSELOR CHIMICE" cod CAEN 4675, desfasurate in Bucuresti, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr. 71, bl. 4, sc. 2, parter, ap.46, informeaza ca s-a depus solicitare de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jul 2022
BIVOL MANOLE STELIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITATE MATERIALE DE CONSTRUCTII,IMPREJMUIRE SI UTILITATI (denumirea proiectului), propus a fi amplasat in COM BRANESTI,STRADA INDUSTRIILOR II,NR CAD .64135 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Lacul Morii,nr1 si la sediul Bivol Manole Stelian din Bld. Mihai Bravu ,nr140,bl D18,scC,et 4,ap 48,sector 2 in zilele de luni-vineri intre orele 8-16 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ILFOV

Decizia etapei de incadrare de catre APM BucurestiAnunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2022
CIULEANU BOGDAN, titular al proiectului "CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, iMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘARE UTILITATI" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, iMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘARE UTILITATI", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Sos. Dobroesti nr. 37-39. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC APM DAMBOVITA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2022
ANUNT PUBLIC. EWALD FRANZ KOSTERS, domiciliat in Rheine, Goldberg Str. 113, Germania, titular al Planului/Programului "Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II Finta- Marcesti - U.A.T. Manesti- jud. Prahova.",anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM Prahova cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul Prahova, de luni pana joi intre orele 8.00- 16.30 , vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Prahova, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC APM DAMBOVITA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2022
ANUNT PUBLIC. Subscrisa ECOFOREST FINTA. SRL, avand sediul social in Cateasca nr 428, jud Arges, inregistrata la Registrul Comertului Arges sub nr, J03/302/2007, CUI 21059116 reprezentanta prin Michel France - administrator, titular al Planului/ Programului "Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II Finta-Manesti - jud. Dambovita.", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 - 16.30 , vineri intre orele 8.00 - 14,00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC TERRE ROUGE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala electrica
fotovoltaica, dispecerat energetic, constructii si instalatii energetice, imprejmuire teren", propus a fi amplasat in comuna Barbulesti, sat Barbulesti, nr. cad. 20361, jud. lalomita. Informatile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni- joi intre orele 08.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, si la sediul SC TERRE ROUGE SRL, din municipiul Bucuresti, sector 3, bd. Hristo Botev, nr. 26, biroul 7, modul K, in zilele de luni- vineri, in orele de program. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2022
ANUNT PUBLIC Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Demontare conducta de gaz Hurezani cu SAP nr. N35030460_0; N35030460_1; N35030460_2; N35030460_3, in lungime totala de 2049 m" propus a fi amplasat in comuna Hurezani, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Solicitare de emitere a autorizatiei de mediu, APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2022
HIDROSTATICA TECHNICAL CONSULTING SRL, titular al activitatii "Repararea masinilor" cod CAEN 3312, desfasurate in lfov, Cernica, Caldararu, sos. Independentei nr. 2A , informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM ILFOV, Sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 10214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Adevarul
Ghid de publicat anunturi in ziarul Adevarul

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Adevarul?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Adevarul

Pentru a publica anunturi in ziarul Adevarul va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Adevarul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Adevarul vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Adevarul?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Adevarul aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Adevarul incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Adevarul in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Adevarul.

Cum confirm plata anunturi ziarul Adevarul?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Adevarul va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Adevarul?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Adevarul vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Adevarul. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Adevarul va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Adevarul.

Anunturile pentru ziarul Adevarul vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Adevarul?

Plata anunturilor pentru ziarul Adevarul se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Adevarul le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Adevarul cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Adevarul in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Adevarul.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Adevarul sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Adevarul"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Adevarul pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Adevarul la rubrica DIVERSE

Anunturi Adevarul Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Adevarul DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Adevarul CITATII

Anunturi Adevarul Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Adevarul OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Adevarul Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Adevarul PIERDERI

Anunturi Adevarul Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Adevarul Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Adevarul LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Adevarul?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Adevarul

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
07 Jul 2022