Publicare anunturi Adevarul, ziar national, 87.000 exemplare/editie

Licitatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 20 Mar 2023
Directia Silvica Olt cu sediul in Slatina, str. Bd. Sf. C-tin Brancoveanu, nr. 6, tel:0249/432154, fax 0249/432002, organizeaza licitatie pentru vinzarea de 8,1 to plante medicinale (stare uscata), in data de 06.04.2023, ora 12.00 .
Licitatia va fi in plic inchis (cerere de oferta ) si va avea loc la sediul directiei silvice.
Preselectia va avea loc in data de 06.04.2023, ora 11.00, la sediul directiei silvice, termenul limita de inscriere la licitatie fiind 06.04.2023, ora 11.00 .
Caietul de sarcini, oferta de licitatie si alte aspecte cu privire la modul de desfasurare al licitatiei, le puteti obtine de la sediul directiei silvice, compartiment productie.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 15 Mar 2023
Nr. 15/16.03.2023 ANUNT DE PARTICIPARE VIE VIN ANDRA SRL, in calitate de beneficiar al Masurii de Investitii a Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023, co-finantat din fonduri FEGA derulate prin Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA), va invita sa participati prin depunere de oferte la procedura concurentiala in vederea atribuirii contractului de executie instalatii si montaj, conform actiunilor prevazute in programul de investitii intitulat: "Reabilitare hale de productie existente si constructie cladire noua". Informatii generale cu privire la beneficiar: Beneficiar: VIE VIN ANDRA SRL, CUI 36492974, J13/2151/05.09.2016 Adresa: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Strada Viei, Nr. 21, Judet Constanta Telefon: 0724406542, e-mail: domeniilem@gmail.com Persoana de contact: BANEA DUMITRU Mijloace de comunicare: informatii se pot obtine telefonic (0724406542) sau prin email domeniilem@gmail.com Procedura de achizitie aplicata: Procedura concurentiala de atribuire pentru beneficiarii privati care nu au calitatea de autoritate contractanta, conform Ghidului solicitantului privind sprijinul financiar pentru masura de investitii in sectorul vinicol Denumire program: Programul National de Sprijin in sectorul vitivinicol 2019 - 2023 Denumire contract: Contract de executie instalatii si montaj, pentru proiectul cu titlul "Reabilitare hale de productie existente si constructie cladire noua" Obiectul contractului: executie instalatii si montaj pentru proiectul cu titlul "Reabilitare hale de productie existente si constructie cladire noua" Durata contractului: pana la data de 15.04.2025 Valoarea estimata: 2528313.34 lei din care valoarea eligibila 1299468.42 lei si valoarea neeligibila 1228844.92 Lei Criteriul de atribuire: "pretul cel mai scazut". Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28.03.2023, ora 14.00 Oferta se depune in plic inchis, sigilat, la adresa de corespondenta a firmei VIE VIN ANDRA SRL din Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Strada Viei, Nr. 21, Judet Constanta. Data si ora sedintei de deschidere: 28.03.2023, ora 14.30, la sediul VIE VIN ANDRA SRL din Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Strada Viei, Nr. 21, Judet Constanta. Adresa si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se solicita la sediul VIE VIN ANDRA SRL din Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Strada Viei, Nr. 21, Judet Constanta, personal de catre reprezentantul legal al potentialului ofertant sau prin reprezentanti imputerniciti prin procura. Informatii suplimentare se pot solicita la nr de telefon 0724406542 (Banea Dumitru), sau prin email domeniilem@gmail.com, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00. Reprezentant legal BANEA DUMITRU

Anun Privind Vanzarea Bunurilor Imobile

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Mar 2023
Anunţ privind vanzarea bunurilor imobile
Anul 2021, luna SEPTEMBRIE, ziua 14

in temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 27.09.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Harşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, Jud. Constanţa, va avea loc vanzarea la licitație, a urmatorului bun imobil sechestrat, proprietatea debitorului :
ȘABAN REGEP și AMIDE, cu domiciliul actual in oraș Harșova, str. Traian, nr. 13, jud. Constanța, imobil teren intravilan in suprafaţă de 900 m.p., din acte și 964 din masurători situat in Harşova, Str. Traian nr. 13, jud. Constanţa, cu nr. cadastral alocat 102338, carte funciară 102338, deținut prin contract de vanzare-cumpărare nr. 4240/21.12.1992, dosar de executare nr. 3/2012; PREŢ EVALUARE: 64.016,00 LEI; PREŢ INCEPERE LICITAŢIE: 32.008,00 LEI.

Drepturi/Privilegii care grevează bunurile:
U.A.T Oraş Harşova-Birou Executări silite-Dosar ex.silită 3/2012;
Preţul nu conţine T.V.A.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să inştiinţeze despre aceasta, organul de executare silită inainte de data stabilită pentru vanzare. Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.
Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte toate documentele prevazute de art. 250 alin (7) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală.
Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la sediul Primăriei oraşului Harşova - Direcţia Economică - Birou Executări Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, jud. Constanţa, pană in ziua de 24.09.2021, ora 12.00.
Facem menţiunea că, in vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii in contul RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Tezoreria Operativă Harşova, a taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pană la data de 24.09.2021.
Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.
Data afișării 15.09.2021.

Domeniul Vladoi Sediul Murfatlar Anuntul

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Mar 2023
*S.C. DOMENIUL VLADOI S.R.L. CUI-17568120, J13/1526/2005 SEDIUL MURFATLAR Nr.34 din 25.02.2022. Anuntul de participare 1.SC DOMENIUL VLADOI SRL, CUI:17568120, Nr.de inregistrare O.N.R.C. J13/1526/2005, Sediul in Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta.Telefon 0722578768, e-mail: ancamariavladoi@gmail.com. Persoana de contact Ion VLADOI. 2.Denumirea programului si a contractului ,,MODERNIZARE CRAMA VLADOI ″, contract achizitie produse. 3.Obiectul contractului -achizitie PRODUSE : 4.Actiunea 8.Echipament pentru conditionare (imbuteliere, etichetare, ambalare); 8.2.echipamente pentru imbuteliere (inclusiv echipamente si utilaje de spalare/clatire sticle goale), dopuire,capisonare,etichetare,conditionare si ambalare(formare cutii,umplere cutii,paletizare etc.), precum si echipamente utilizate in manevrarea produselor in depozite(transpalete,stivuitoare,etc.) -Electrostivuitor 1.buc 5.Durata contractului:12 luni de la data semnarii. 6.Termen de livrare produse :maxim 4(patru) luni de la plata avansului. 7.Valoarea estimata: 152499,36 lei fara TVA. 8.Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 9.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 07.03.2022 ora-10:00 10. Data si ora sedintei de deschidere: 07.03.2022 ora-12:00 11.Locul si modul de obtinere a documentatiei: SC DOMENIUL VLADOI SRL, Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta, personal sau prin reprezentanti. 12.Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele: 0722578768. Reprezentant legal Anca Maria VLADOI PARASCHIVOIU

Casa Insolventa Matei Paulus Sprl Lichidator

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Mar 2023
*Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, lichidator judiciar al S.C. DESTINY DIVERS S.R.L. societate in faliment, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a unui Autoturism Opel Combo avand valoarea evaluata de 3600 lei + TVA Licitatiile publice au loc in fiecare zi de marti, incepand cu 23.11.2021, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Targu Mures, Str. Postei, nr 3, judetul Mures. Astfel: - serie de 3 licitatii saptamanale, avand ca pret de pornire 60% din valoarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 50% din valoarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 40% din vvaloarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 30% din valoarea evaluata la care se adauga TVA Licitatiile publice se vor efectua in stricta conformitate cu prevederile din caietul de sarcini (Regulamentul de vanzare), aprobat de creditori. Pentru informatii suplimentare tel: 0365804085, mail: mateipaulus@gmail.com

Particular Vand Teren Intravilan Trup Mamaia

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Mar 2023
Particular vand teren intravilan lot 57 trup Mamaia Nord (faleza Navodari ) sub 6 nr 111866 uat Navodari in suprafata de 500 mp (20×25) Pret 505 eur/mp usor negociabil Tel 0723 511 888

Distributie Dobrogea Organizeaza Procedura

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Mar 2023
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. organizeaza procedura vanzare a
pachetului de 19 garsoniere, cu chiriasi si litigii in curs, situate in imobilul
din jud. Constanta, mun. Constanta, aleea Egretei, nr.11, bl. D1;
Suprafata utila: 10,02 mp, confort III, valoare pornire per garsoniera 7.000
lei, la care nu se adauga TVA.
Se vor lua in considerare numai Propunerile Irevocabile de Achizitie ce
vizeaza intreg pachetul de garsoniere, transmise catre Enel Servicii
Comune S.A, in atentia: Real Estate la adresa: Bucuresti, sector 3, blvd.
Mircea Voda, nr. 30, etaj 7, pana la 05.01.2022.
Detaliile procedurii si formularul de oferta se pot solicita
realestate.ro@enel.com sau 0725.658.607

Anun Privind Vanzarea Bunurilor Imobile

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Mar 2023
Anunţ privind vanzarea bunurilor imobile, in temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 29.12.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Harşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, Jud. Constanţa, va avea loc vanzarea la licitație, a urmatorului bun imobil sechestrat, proprietatea debitorului : IAȘAR CHIRES, cu domiciliul actual in oraș Harșova, str. Primăverii, nr. 10, jud. Constanța, imobil teren intravilan in suprafaţă din acte de 280 m.p.,(suprafață măsurată de 277 mp2, situat in Harşova, Str. Primăverii nr. 10, jud. Constanţa, cu nr. cadastral alocat 102526, carte funciară 102526, deținut prin contract de vanzare-cumpărare nr. 543/26.05.2004, dosar de executare nr. 2918/2021; PREŢ EVALUARE: 21.277,00 LEI; PREŢ INCEPERE LICITAŢIE: 21.277, 00 LEI. Drepturi/Privilegii care grevează bunurile: U.A.T Oraş Harşova-Birou Executări silite-Dosar ex.silită 2918/2021; Preţul nu conţine T.V.A. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să inştiinţeze despre aceasta, organul de executare silită inainte de data stabilită pentru vanzare. Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane. Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte toate documentele prevazute de art. 250 alin (7) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală. Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la sediul Primăriei oraşului Harşova - Direcţia Economică - Birou Executări Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, jud. Constanţa, pană in ziua de 26.12.2021, ora 13.00. Facem menţiunea că, in vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii in contul RO98TREZ238506XXX00028, deschis la Tezoreria Operativă Harşova, a taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pană la data de 26.12.2021. Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

Specificatii Suprafata Terenului Front

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Mar 2023
Specificatii Suprafata terenului 1000,0 m2 Front stradal 30 Destinatie Rezidențial Amenajare strazi De pamant Alte caracteristici Oportunitati de investitieDescriere Imobiliare Terenul se vinde in licitatie publica!!! Tip imobil: teren intravilan Adresa imobil: Costinesti, lotul 19, cvartal 4, PUD Locuinte/locuinte de vacanta "Zona Nord", judetul Constanta. Suprafata teren : 1000 mp. Numar cadastral 1540. Forma terenului este dreptunghiulara, cu deschidere la drum de 30 metri liniari. Utilitati existente: retea de energie electrica si retea de apa. Vezi detalii pe www.romimo.ro

Licitatie deschisa. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Mar 2023
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru concesionare bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren in suprafata de 504 mp, inscris CF nr. 55978 Campia Turzii, nr. cad. 55978, care apartine domeniului privat al municipiului Campia Turzii, situat in municipiul Campia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Cluj, in vederea edificarii unei cladiri cu destinatie de spatiu comercial. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. 38 din 23.02.2023. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, tel. 0364135647. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.03.2023 ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 27.03.2023 ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 28.03.2023, ora 12.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.03.2023

Anunt Organizare Licitatie Publica Strigare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 06 Mar 2023
ANUNT ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. SNN SA-BUCURESTI prin Sucursala CNE.Cernavoda, localitatea Cernavoda, str.Medgidiei, nr.2, jud.Constanta, Nr.Reg.Comert: J13/3442/2007, numar de inregistrare fiscala:22554619, organizeaza la sediul Sucursalei CNE.Cernavoda, Pavilion#0, in data de 04.10.2021 orele 10.00, LICITATIE PUBLICA cu STRIGARE pentru VANZAREA de DESEURI INDUSTRIALE DIVERSE, pentru urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:17 04 11/Deseu cablu de aluminu (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/13,000;17 04 11/Deseu cablu de cupru (nepregatit cu manta de plastic, dimensiuni diferite)/kg/20,000;17 04 02/Deseu de aluminu brut/kg/3,500;17 04 01/Deseu de cupru brut/kg/3,000;17 04 05/Deseu de fier vechi/to/2,000;17 04 05/Deseu inox/kg/20,000;16 06 01*/Deseu acumulatori si baterii industriale de plumb/kg/20,000;17 02 01/Deseu de lemn/kg/50,000;17 04 01/Deseu de bronz/kg/500;20 01 39/Deseu de plastic/kg/5,000. La licitatie pot participa persoane juridice. Documentatia de licitatie poate fi ridicata de la casieria Sucursalei CNE.Cernavoda sau se poate transmite on-line dupa achitarea in numerar/virament bancar a sumei de:50.lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea optiunii fara TVA si se achita cu ordin de plata in contul:nr.RO63RNCB0116049718520008 deschis la:B.C.R.Cernavoda. Inscrierile se pot face la sediul societatii pana la data 01.10.2021 orele 15.00 prin depunerea documentelor solicitate pentru participare la licitatie si a celor care atesta plata garantiei de participare. Detalii suplimentare se pot obtine la sediul Sucursalei.CNE:pentru vizualizare si detalii tehnice la tel.nr.0721/283.408 sau:0241/801.733, iar pentru detalii privind conditiile de participare la tel.:0241/802.110 sau:0721/283.405. In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in datele de:18.10.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:15.10.2021 orele 15.00, respectiv:08.11.2021 orele 10.00, cu acceptarea inscrierilor pana la data de:05.11.2021 orele 15.00.

Somatie Avand Vedere Actiunea Civila Formulata

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Mar 2023
Somatie: Avand in vedere actiunea civila formulata de catre petenta SC NIADAL ABATEX COMPANY SRL,cu sedul in Deta,str.Infratirii,nr.18,jud.Timis,avand ca obiect uzucapiune, inregistrata pe rolul Judecatoriei Deta sub dosar nr.2324/220/2020,prin care a solicitat constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF nr.403950Deta,cu nr.cadastral/topografic 488-490c,constand in teren in suprafata totala de 360mp,imobil situat in intravilanul orasului Deta,jud.Timis,aflat in proprietatea tabulara a numitilor Buchmann Ferdinand,decedat la data de 25.03.1941,si Buchmann Roza, decedata la data de 27.03.1965, ambii cu ultimul domiciliu in Deta,str. Avram Iancu,nr.2,jud.Timis. Somam pe toti cei interesati sa formuleze Opozitie la prezenta actiune,in termen de 1 luna de la data publicarii acestui anunt, care se va comunica in scris,la aceasta instanta, urmand a se mentioa numarul de dosar indicat mai sus.In cazul in care,nu se va formula opozitie in termen de 1 luna de la data ultimei publicatii,instanta va solutiona cererea.

Anunt Privind Vanzarea Bunurilor Imobile

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Mar 2023
Anunt privind vanzarea bunurilor imobile. Anul.2021, luna.IUNIE, ziua.17. In temeiul art.250 alin(2) din Legea.207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala/cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de:29.06.2021, ora:11.00, la sediul Primariei orasului Harsova din:Str.Piata 1.Decembrie.1918, nr.1, Oras.Harsova, Jud.Constanta, va avea loc vanzarea la licitatie, a urmatorului bun imobil sechestrat, proprietatea debitorului:SABAN MEMET, cu domiciliul actual in:oras Harsova, str.Danubiu, nr.7, jud.Constanta; Imobil, constructie P+1, suprafata construita la sol:173m.p., situat in Harsova, Str.Danubiu nr.7, jud.Constanta, cu nr.cadastral alocat:701-2/S/-C1+C2 si CF.100160, dosar de executare silita nr.1301/2012; detinut prin contract de vanzare-cumparare nr.266/17.02.2006, dosar de executare silita nr.1301/2012; PRET EVALUARE: 186.532,00.LEI; PRET INCEPERE LICITATIE:93.266,00.LEI. Drepturi/Privilegii care greveaza bunurile:U.A.T.Oras Harsova-Birou Executari silite-Dosar ex.silita.1301/2012; B.E.J.Gavrilescu Alin-Mihail-Dosar ex.silita nr.2606/G/2019; B.E.J.Vasile Dumitru Gabriel-Dosar ex.silita nr.238/2016; B.E.J Solomon Neculai-Dosar ex.silita nr.117/2019; Pretul nu contine T.V.A. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, sa instiinteze despre aceasta, organul de executare silita inainte de data stabilita pentru vanzare. Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane. Cei interesati de cumpararea bunurilor trebuie sa prezinte toate documentele prevazute de art.250 alin(7) din Legea.207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala. Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumparare se primesc la sediul Primariei orasului Harsova-Directia Economica-Birou Executari Silite, Str.Piata 1.Decembrie.1918, nr.1, Oras Harsova, jud.Constanta, pana in ziua de:28.06.2021, ora:13.00. Facem mentiunea ca, in vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa faca dovada platii in contul:RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Tezoreria Operativa Harsova, a taxei de participare de:10% din pretul de pornire al licitatiei pana la data de:28.06.2021.Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Data afisarii:18.06.2021.

Bucuresti Calea Victoriei Bloc Etaj Sect

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Mar 2023
BTT-SA, Bucuresti, Calea Victoriei 155, bloc.D1, sc.6, etaj.12, sect.1, RO1573170, secretariat@btt.ro, 021.222.82.36 inchiriaza prin licitatie publica activul:Cladire-Centrala termica situata pe lotul.207 in suprafata de:300mp, situat in:Costinesti, jud.Constanta. Licitatia publica va avea loc in:Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc.D1, sc.6, etaj.12, sect.1, pe 07.07.2021, ora:11.00. Informatiile complete se gasesc pe site-ul:www.btt.ro.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Wintech

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Mar 2023
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVC S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea imobilului teren intravilan in suprafata de 500 mp situat in Lazu, com. Agigea, parcela A488/50/1, jud. Constanta, CF 108991. Pretul de vanzare a bunului imobil mentionat este de 9.660 Euro plus TVA. Licitatia pentru vanzarea bunului imobil mentionat mai sus va avea loc in data de 19.01.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunurile scoase la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Licitatie Bistrita Nasaud. Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Mar 2023
U.A.T. Comuna Ilva Mica, judetul Bistrita- Nasaud Anunt licitatie pentru inchirieri loturi de pasune disponibile 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Ilva Mica, strada Ilvei, nr. 22, judetul Bistrita-Nasaud, telefon: 0263/373554, fax: 0263/373683, e-mail: primaria_ilvamica@yahoo.com, primaria@ilvamica.ro, cod fiscal: 4427030. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: 13 Loturi de pasune disponibile, proprietatea publica a Comunei Ilva Mica, situate pe teritoriul cadastral al localitatilor Ilva Mica, Rodna, Șant din judetul Bistrita-Nasaud si Cosna, judetul Suceava, in suprafata totala de 773,79 ha, conform caietului de sarcini, in scopul punerii in valoare si folosirii optime prin pasunat continuu. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. 57/03.07.2019 si Hotararii Consiliului Local nr. 10/24.02.2023. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Compartimentul Achizitii publice. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Ilva Mica, comuna Ilva Mica, str. Ilvei, nr. 22, judetul Bistrita-Nasaud. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei/exemplar, se achita numerar la casieria Primariei comunei Ilva Mica sau prin virament bancar in contul Comuna Ilva Mica, cod fiscal 4427030, RO09TREZ10421180250XXXXX, deschis la Trezoreria Sangeorz-Bai, cu specificatia la obiectul platii. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 20.03.2023, ora 16,30. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 29.03.2023 ora 16,30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Ilva Mica, comuna Ilva Mica, str. Ilvei, nr. 22, judetul Bistrita-Nasaud. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate: unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.03.2023 ora 10,00, in sala de sedinte a Primariei comunei Ilva Mica, comuna Ilva Mica, str. Ilvei, nr. 22, judetul Bistrita-Nasaud. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita, Str. Alba Iulia, nr. 1, CP 420178, jud. Bistrita-Nasaud, tel 0263/213528, fax: 0263/231509, e-mail:trbndosare@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 03.03.2023. PRIMAR HOREA AUREL

Domeniul Vladoi Sediul Murfatlar Anuntul

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Mar 2023
*S.C. DOMENIUL VLADOI S.R.L. CUI-17568120, J13/1526/2005 SEDIUL MURFATLAR Nr.34 din 25.02.2022. Anuntul de participare 1.SC DOMENIUL VLADOI SRL, CUI:17568120, Nr.de inregistrare O.N.R.C. J13/1526/2005, Sediul in Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta.Telefon 0722578768, e-mail: ancamariavladoi@gmail.com. Persoana de contact Ion VLADOI. 2.Denumirea programului si a contractului ,,MODERNIZARE CRAMA VLADOI ″, contract achizitie produse. 3.Obiectul contractului -achizitie PRODUSE : 4.Actiunea 8.Echipament pentru conditionare (imbuteliere, etichetare, ambalare); 8.2.echipamente pentru imbuteliere (inclusiv echipamente si utilaje de spalare/clatire sticle goale), dopuire,capisonare,etichetare,conditionare si ambalare(formare cutii,umplere cutii,paletizare etc.), precum si echipamente utilizate in manevrarea produselor in depozite(transpalete,stivuitoare,etc.) -Electrostivuitor 1.buc 5.Durata contractului:12 luni de la data semnarii. 6.Termen de livrare produse :maxim 4(patru) luni de la plata avansului. 7.Valoarea estimata: 152499,36 lei fara TVA. 8.Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 9.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 07.03.2022 ora-10:00 10. Data si ora sedintei de deschidere: 07.03.2022 ora-12:00 11.Locul si modul de obtinere a documentatiei: SC DOMENIUL VLADOI SRL, Oras MURFATLAR, str.CALEA DOBROGEI, nr.6, jud.Constanta, personal sau prin reprezentanti. 12.Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele: 0722578768. Reprezentant legal Anca Maria VLADOI PARASCHIVOIU

Casa Insolventa Matei Paulus Sprl Lichidator

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Mar 2023
*Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, lichidator judiciar al S.C. DESTINY DIVERS S.R.L. societate in faliment, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a unui Autoturism Opel Combo avand valoarea evaluata de 3600 lei + TVA Licitatiile publice au loc in fiecare zi de marti, incepand cu 23.11.2021, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Targu Mures, Str. Postei, nr 3, judetul Mures. Astfel: - serie de 3 licitatii saptamanale, avand ca pret de pornire 60% din valoarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 50% din valoarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 40% din vvaloarea evaluata la care se adauga TVA - serie de 3 licitatii saptamanale avand ca pret de pornire 30% din valoarea evaluata la care se adauga TVA Licitatiile publice se vor efectua in stricta conformitate cu prevederile din caietul de sarcini (Regulamentul de vanzare), aprobat de creditori. Pentru informatii suplimentare tel: 0365804085, mail: mateipaulus@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Mar 2023
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, organizeaza licitatie
publica in baza Hotararii Consiliului Local Husi nr. 48/31.01.2023, in vederea inchirierii terenurilor, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, judetul Vaslui, dupa cum urmeaza:
-teren in suprafata de 22,58mp, situat pe Aleea Stadionului, nr. 11R1;-teren in suprafata de 18,87mp, situat in str. Scolii, nr.10E;
-teren in suprafata de 12,30 mp, situat in str. 1 Decembrie, nr.l5G;
-teren in suprafata de 18,90 mp, situat in str. Al. Giugaru, nr.lC;
-teren in suprafata de 39,15 mp, situat in str. A. I. Cuza, nr.8B;
-teren in suprafata de 22,59 mp, situat pe Aleea Stadionului, nr.11M;
-teren in suprafata de 21,00 mp, situat in str. Schit, nr.17H;
-teren in suprafata de 22,40 mp, situat in str. I. Al. Anghelus, nr.16N;
-teren in suprafata de 18,72 mp, situat in str. A. I. Cuza, nr. 6M.
Licitatia va avea loc la data de 23.03.2023, ora 13,00, la sediul Consiliului Local Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru, cam. 31, telefon 0235 / 480009, interior 134

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 02 Mar 2023
BTT-SA, Bucuresti, Calea Victoriei 155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, secretariat@btt.ro, 021.222.82.36 inchiriaza prin licitatie publica urmatoarele active situate in Baza BTT Costinesti:

Activ teren in suprafata de 2.200 mp din lot 135;
Activ teren in suparafata de 550 mp si cladire C8 - 430 mp, lot 207 B;
Activ teren in suprafata de 1.170 mp din lot 205;
Licitatiile publice vor avea loc la sediul BTT SA din Bucuresti, pe 16.03.2023.
Informatiile complete se gasesc pe site-ul: www.btt.ro.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Adevarul
Ghid de publicat anunturi in ziarul Adevarul

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Adevarul?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Adevarul

Pentru a publica anunturi in ziarul Adevarul va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Adevarul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Adevarul vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Adevarul?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Adevarul aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Adevarul incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Adevarul in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Adevarul.

Cum confirm plata anunturi ziarul Adevarul?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Adevarul va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Adevarul?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Adevarul vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Adevarul. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Adevarul va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Adevarul.

Anunturile pentru ziarul Adevarul vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Adevarul?

Plata anunturilor pentru ziarul Adevarul se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Adevarul le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Adevarul cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Adevarul in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Adevarul.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Adevarul sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Adevarul" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Adevarul"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Adevarul pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Adevarul pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Adevarul la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Adevarul. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Adevarul

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Adevarul este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Adevarul pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Adevarul va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Adevarul si aparitia in ziarul Adevarul

Dupa plata anuntului pentru ziarul Adevarul acesta va aparea in ziarul Adevarul la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Adevarul la rubrica DIVERSE

Anunturi Adevarul Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Adevarul DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Adevarul CITATII

Anunturi Adevarul Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Adevarul OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Adevarul Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Adevarul PIERDERI

Anunturi Adevarul Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Adevarul Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Adevarul LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Adevarul?

Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Adevarul

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Adevarul

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
22 Mar 2023
#boycotAustria